eeserwold

Bedrijvenpark

Eeser Gaard bedrijvenpark

Eeser Gaard vormt de zuidelijke hoofdtoegang tot Eeserwold. Op de Eeser Gaard komen (middel-) grote bedrijven.

Van het uitgeefbare terrein mag maximaal 60% worden bebouwd. Dit benadrukt niet alleen het open karakter van het bedrijvenpark, maar biedt tevens de mogelijkheid om ieder afzonderlijk bedrijf een eigen individuele uitstraling te geven. Bij het bouwplan moet een tuin-/inrichtingsplan worden overlegd om zodoende een zekere eenheid te krijgen in de uitstraling die overeenkomt met een hoogwaardig bedrijvenpark.

Het onderhoud van deze strook grond kan via een pluspakket gezamenlijk en centraal worden ondergebracht bij het parkmanagement.De beide hoofdontsluitingslanen

Ook hier komen middelgrote bedrijven. De architectuur wordt in mild-zakelijke stijl uitgevoerd en de gebouwen krijgen naar de openbare weg een open uitstraling. De voorkeur gaat uit naar een architectonisch beeld met een substantieel deel hout in de frontgevel (houtprint mogelijk).

De gebogen lanen


Hoewel de voorkeur ook hier ligt bij transparante voorgevels, is sprake van een aflopende reeks ten opzichte van de vorige beide gebieden. De schaalgrootte van de bedrijven, zeker voor het gebied meer richting het Eeser Landgoed, kan hier kleiner zijn.

De boulevard langs het meer


Bij de architectonische uitwerking van de bebouwing wordt in hoge mate rekening gehouden met het representatieve karakter van deze zone aan de waterplas en met het zicht op en vanaf de A32. Het front van de bebouwing moet een transparant karakter krijgen en het materiaalgebruik dient van glas, metaal en hout te zijn.


© Roelofs Planontwikkeling
Disclaimer
Eeserwold homepage
Realisatie: Sweb