eeserwold

Nieuws

Aanleg tijdelijk baggerspeciedepot op Eeserwold !

Roelofs is gestart met de baggerwerkzaamheden in de watergangen van de wijk Oostermeenthe te Steenwijk. Hierbij wordt het slib van de bodem verwijderd, zodat de doorstroming en de kwaliteit van het water kunnen worden gewaarborgd.

Sinds begin oktober wordt er gewerkt aan de aanleg van het tijdelijke baggerspeciedepot op bedrijventerrein Eeserwold. Dit tijdelijk depot wordt gebruikt om de vrijkomende baggerspecie tijdelijk op te slaan. De baggerspecie wordt via persleidingen vanuit de waterpartijen naar dit depot verpompt. 


Terug
© Roelofs Planontwikkeling
Disclaimer
Eeserwold homepage
Realisatie: Sweb