eeserwold

Nieuws

Waterschap gaat van start met aanleg ECO zone

Waterschap Reest en Wieden start volgende week met de aanpak van de waterberging in Eeserwold en de aanleg van een ecologische zone in de Steenwijker Aa. Het doel is om bij extreme neerslag tijdelijk water te bergen en vervolgens langzaam af te voeren. Hiervoor wordt in het gebied een zogenoemde in- en uitlaat in de Steenwijker Aa gerealiseerd. Op die wijze kan het waterschap het water gestuurd bergen in het Eesermeer en kan daar straks 190.000 m3 extra water worden geparkeerd.

Wanneer er heel veel neerslag valt en de waterpeilen in de boezem van Noordwest-Overijssel dit vragen, wordt de waterberging in het Eesermeer ingezet. Hoelang het water wordt vastgehouden is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en van het waterpeil in de boezem. Het uitbreidingsplan Eeserwold kent verschillende onderdelen: wonen, bedrijvigheid, recreatie en water. Op de locatie wordt nog zeker 25 jaar zand gewonnen, Het waterdeel bestaat uit 60 hectare plas en acht hectare kreken.

Volgende week is de start
In december 2010 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap zijn goedkeuring gegeven aan de uitvoering van het project Inpassing plan Eeserwold in het watersysteem. Volgende week starten de uitvoeringswerkzaamheden. Het project is naar verwachting in november 2011 afgerond.
De beide marktpartijen Roelofs - de eigenaar van de zandafgraving - en Geveke hebben het plan ontwikkeld en werken ook mee aan voor de inrichting van de ecozone. Dit houdt in dat Roelofs het ontwerp - op basis van design & construct - in overleg met het waterschap heeft gemaakt en verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het werk wordt mede gefinancierd door de provincie Overijssel.

Ecozone
Door de aanleg van een ecozone wordt de ecologische toestand van de Steenwijker Aa verbeterd. Er wordt een vispassage aangelegd en het profiel aan van de beek wordt aangepast. Dat betekent dat over een lengte van anderhalve kilometer, tussen stuw De Wulpen en de rijksweg A32, een 75 meter brede ecologische zone komt. Binnen deze zogenoemde ecozone krijgt de Steenwijker Aa meer ruimte. De stuw de Wulpen wordt vispasseerbaar gemaakt, zodat het leef- en migratiegebied van veel vissoorten wordt vergroot. De vistrap bestaat uit circa 15 zogenaamde trappen, met elke keer een hoogteverschil van ongeveer een decimeter.

Testen
De bedoeling is om de waterberging zo af en toe te testen, zodat bewoners en gebruikers van Eeserwold zich bewust zijn van de werking van de berging en welke invloed dat heeft op het gebied. Door de snelle watertoevoer kan de berging in 24 uur worden gevuld en ontstaat er 0,3 meter peilstijging in het Eesermeer en de kreken


Terug
© Roelofs Planontwikkeling
Disclaimer
Eeserwold homepage
Realisatie: Sweb